Lokalne Centrum Wolontariatu

Jeśli masz pozytywne nastawienie do ludzi i świata,

jesteś aktywny społecznie i chcesz pomagać innym

- zostań wolontariuszem !!!centrum wolontariatu logo

Wolontariuszami mogą zostać – młodzież, studenci i osoby dorosłe.

Zostając wolontariuszem zgodnie z „Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, kompletujesz i wzbogacasz swoje CV, zdobywasz doświadczenie zawodowe, otrzymujesz zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Jest to obecnie bardzo popularna forma zdobywania doświadczenia zawodowego, cenionego przez przyszłych pracodawców.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 16, 21-450 Stoczek Łukowski.

Telefon kontaktowy 25 797 00 61

Koordynator Maciej Moreń.  tel: 518 439 872

Partnerzy